รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ .138 หมู่ 8 ถ.ศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.1 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.